Senoi: toen en nu PDF Afdrukken E-mailadres

Op de door oerwouden overdekte berghellingen in de binnenlanden van Maleisië woont het volk van de Senoi, bestaande uit de Temiar en de Semai. De meeste Senoi wonen in de deelstaten Kelantan, Perak, Selangor en Pahang.

 

De Senoi zijn een van de volken van de Orang Asli, of het Oude Volk zoals ze in Maleisië worden genoemd. Daarmee wordt aangegeven dat het hier gaat om de oorspronkelijke bewoners van Maleisië, die verwant zijn aan de Aboriginals uit Australië. De Orang Asli vormen ongeveer 1% van de Maleisische bevolking. De taal die ze spreken maakt deel uit van de Austro-aziatische taalgroep. Dat wordt gesproken in het gebied van Assam tot Vietnam. Guerrilla-activiteiten in de vijftiger jaren in Maleisië leidden tot een tweejarige internering van de Senoi, waarna ze weer terugkeerden naar hun dorpen.

'Senoi methode'

In de jaren dertig en veertig deed de Britse etnograaf Herbert Noone onderzoek bij de Senoi. Bij een latere onderzoeksreis werd hij vergezeld door de Amerikaanse psycholoog Kilton Stewart, die anders dan Noone, de taal van de Senoi niet sprak.

In 1963 werden de Senoi beroemd in alternatieve kringen van de VS door de publicatie van het boek Altered States of Consciousness door Charles Tart. Een hoofdstuk door Stewart beschrijft de droommanipulatie die Senoi zouden toepassen. In de jaren zeventig maakte het boek Creative Dreaming van psychologe Patricia Garfield deze droommanipulatie in bredere kring bekend en leidde tot de oprichting van vele droomgroepen die met de 'Senoimethode' werkten.

Droombeïnvloeding door Senoi?

In de tachtiger jaren werd geleidelijk duidelijk dat Senoi geen droommanipulatie toepasten. De psychologe Ann Faraday stelde zich ter plaatse op de hoogte en kon geen enkele vorm van droombeïnvloeding vaststellen. De Amerikaanse psycholoog William Domhoff rekende in het boek The Mystique of Dreams definitief af met de Senoi mythe.

 

Waarschijnlijk werd wel droommanipulatie toegepast door de Senoi sjamanen, een praktijk overigens die ook door sjamanen uit andere culturen tijdens dromen of visioenen wordt toegepast. Bij de Senoi zijn ook vandaag nog sjamanen actief die in rechtstreeks contact staan met de geestenwereld.

De Senoi nu

De deelstaat Kelantan waar de islamitische partij PAS aan het bewind is, heeft plannen om de Orang Asli te bekeren tot de islam. Moslim leraren die Orang Asli bekeren zijn financiële beloningen in het vooruitzicht gesteld. Ook eerder al was sprake van gedwongen bekeringen. Mensenrechten activisten van Voice of the Malaysian People hebben felle kritiek op deze gang van zaken.

 

© www.droomnet.nl