Kinderen dromen meer over agressie dan volwassenen PDF Afdrukken E-mailadres

Kinderen dromen veel vaker dan de volwassenen over fysieke agressie. In droomverslagen van kinderen komen ook minder verwijzingen voor naar hun lichaam en hun geslachtsdelen als bij volwassenen.

Onderzoek naar dromen van Italiaanse kinderen
Bovenstaande blijkt uit een onderzoek naar dromen van 102 Italiaanse meisjes en 80 jongens van 10 en 11 jaar oud. De kinderen werden gevraagd de laatste droom op te schrijven die ze zich konden herinneren.
Deze dromen werden via een speciale methode vergeleken met dromen van Italiaanse volwassenen én met dromen van kinderen van dezelfde leeftijd uit de VS, Spanje en Zwitserland.
De onderzoekers denken dat het zinvol zou kunnen zijn de gegevens van het onderzoek te koppelen aan onderzoekgegevens over agressie en wetsovertreding bij kinderen van deze leeftijd.

Meisjes dromen vaker over dieren
Uit het onderzoek bleek ook dat de jongens minder vaak dan volwassen mannen droomden over ongeluk en falen, over het streven naar een specifiek doel of over seksuele handelingen. Dat in de dromen van jongens geen tegenslag voorkomt, wijst volgens de psychologen mogelijk op een (voorlopig) gebrek aan verantwoordelijkszin. Dat zou zich pas later tijdens de adolescentie ontwikkelen.
De meisjes droomden vergeleken met vrouwen vaker over dieren, familieleden en kennissen. Volgens het onderzoek zouden niet werkelijk bestaande droomfiguren bijna alleen voorkomen in dromen van kinderen.
Dit laatste gegeven komt overigens niet overeen met mijn ervaring met dromen van volwassenen. Ook vrij veel volwassenen dromen soms van niet werkelijk bestaande mensen.

Bron:
Dream content of 10- to 11-year-old preadolescent boys and girls. Crugnola, Cristina Riva;Maggiolini, Alfio;Caprin, Claudia;Martini, Cinzia De;Giudici, Federica
Dreaming. Vol 18(3), Sep 2008, 201-216.

 

© www.droomnet.nl