Gestalt-theorie over dromen PDF Afdrukken E-mailadres

Een actieve manier om met je dromen om te gaan en de gevoelens in je droom direct aan den lijve te ervaren.

 

Frederck Perls

Je droom, dat ben jezelf

Hoe werkt het?

Voorbeeld

Dialoog

Fredrick Perls

Frederic Perls was een Weense psycho-analyticus. Na de 'Anschluss' in 1933 vluchtte hij uit Oostenrijk. Na een korte verblijf in Nederland en later in Zuid-Afrika, ging hij naar de Verenigde Staten. Daar werd hij de grondlegger van de Gestalt-psychologie.

Je droom, dat ben jezelf

Ieder droombeeld staat voor een aspect van de persoonlijkheid, zegt Perls. De grote variatie en rijkdom van droombeelden bieden zicht op de grote verscheidenheid aan mogelijkheden die ieder in zich draagt. De droom biedt een unieke kans om met die mogelijkheden in contact te komen. Met de kanten van onszelf die we al kenden, maar vooral met die waar we ons minder of niet van bewust zijn. Via de droom kunnen we ons die eigen maken. De droom kan ons helpen onze mogelijkheden beter te benutten. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de interpretatie van de droombeelden. Belangrijker is dat we de droombeelden aan den lijve ervaren.

Hoe werkt het?

De dromer identificeert zich met een van de droombeelden. De dromer stelt zich heel precies voor hoe het is om dit droombeeld te zijn. Het kan daarbij om alle droombeelden gaan: je bènt die mooie prinses uit je droom, of die enge vent, of het hondje van de buren, een boom of een oud vloerkleed. Ieder droombeeld is een aspect van je eigen persoon. En je kunt je er derhalve mee identificeren. En er stem aan geven. Vaak komen de woorden die erbij horen verrassend makkelijk omhoog borrelen. En dan herken je van jezelf misschien een motief of gedachtepatroon waar je je soms al vaag van bewust was.

Voorbeeld

Een vrouw van rond de dertig woont nog bij haar ouders. Maar ze denkt erover om zelfstandig te gaan wonen. Ze droomt dat ze een verlept sierstruikje in een te kleine pot op de markt koopt.

Bij de gestalt-therapeutische benadering van haar droom, stelt ze zich voor dat ze zelf dat sierstruikje is. Ze hoort zichzelf zerggen: 'Ik heb te weinig ruimte voor mijn wortels. Ik kan niet verder groeien'. Haar droom geeft dus onmiskenbaar haar huidige situatie en gevoelens weer.

Dialoog

In de Gestalt-therapeutische benadering kan tussen verschillende droombeelden ook een dialoog tot stad komen. Vaak spitst de dialoog zich toe tot een uitwisseling tussen wat Perls noemt topdog en underdog. De topdog is een redelijk klinkende figuur, meestal met een mondvol cliché's en oordelen. Hij beroept zich vaak op wat 'men' ervan vindt. De underdog smeekt en wringt zich in bochten tegenover de topdog. En delft meestal het onderspit. Maar de verdrongen underdog laat zich vaak indirect gelden in de vorm van oncontroleerbaar, destructief gedrag. Of in steeds weer dezelfde negatieve gedachtegang.

Als de underdog wel de ruimte krijgt, komen vaak iemands onderdrukte warme, speelse of creatieve kanten naar voren.

 

 

© www.droomnet.nl