Dromen herinneren PDF Afdrukken E-mailadres

Sommige mensen worden elke morgen wakker vol verhalen over de belevenissen van die nacht. Anderen herinneren zich eens in de drie jaar een droom. Of helemaal nooit...
Toch droomt iedereen.
En: iedereen kan leren zijn dromen beter te onthouden.

 

Andere culturen
Diep slapen
Alcohol en slaapmiddelen
Wie kan zich goed dromen herinneren?
Tips om je dromen te herinneren

Andere culturen

In sommige andere culturen is het helemaal geen vraag of je je dromen herinnert. Dat doe je vanzelfsprekend, want dromen zijn belangrijk. Omdat ze voorspellend zijn, of omdat je in dromen in contact komt met de geesten van je voorouders.
Om welke reden dan ook: dromen zijn in deze culturen belangrijk. Misschien hebben mensen het er over. Of juist helemaal niet. Maar omdat dromen belangrijk zijn voor je overleving of voor je plaats in de wereld, doen ze er toe.
In onze samenleving hebben dromen weinig plaats. Niet voor niets is er de uitdrukking ‘Dromen zijn bedrog’. Dan is het geen wonder dat mensen zich minder dromen herinneren. Kinderen kunnen zich hun dromen soms makkelijker herinneren.

Diep slapen

Sommige mensen slapen diep, andere veel lichter. Zij worden vaker wakker. En kunnen zich dan meer dromen herinneren. Ook als mensen door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld een zware deken, lichter slapen, lijkt het net of ze meer dromen. Ze herinneren zich dan echter meer dromen.

De rol van alcohol en slaapmiddelen

Een andere factor bij het niet-herinneren van dromen wordt gevormd door alcohol en slaapmiddelen.
Zowel alcohol als slaapmiddelen onderdrukken de REMslaap of droomslaap. Je droomt gewoon minder als je een paar glazen alcohol op hebt. Of als je slaapmiddelen hebt gehad. M8inder droomslaap betekent ook minder kans op herinneren.
De REMslaap verdwijnt overigens niet bij gebruik van slaapmiddelen of alcohol, maar duurt korter.
Sommige mensen dromen herinneren zich juist meer dromen na een paar glazen alcohol. Dat komt omdat ze dan onrustiger en dus minder diep slapen.

Wie kan zich goed dromen herinneren?

Mensen met een goed ruimtelijk inzicht zijn vaak ook goede dromers. Ze herinneren zich meer dromen. Misschien omdat ze visueel zijn ingesteld, kunnen ze zich ook beter droombeelden voor ogen halen.
Ook mensen die zich beter bewust zijn van hun emoties, zijn vaak wat betere 'onthouders'
In een zeldzaam geval kunnen mensen zich nauwelijks of geen dromen herinneren, omdat ze hun dromen om wat voor reden dan ook te pijnlijk van aard zijn. Anderzijds zijn juist traumatische gebeurtenissen soms aanleiding tot dromen of nachtmerries die iemand zich maar al te goed herinnert.

 

Tips om je dromen te herinneren

 

© www.droomnet.nl