Ann Faraday over dromen PDF Afdrukken E-mailadres

Onderscheid verschillende niveau's in je droom: de zienswijze van psychologe Ann Faraday kan helpen om je dromen beter te begrijpen.

 

Ann Faraday en psychoanalyse

Psycho-analyticus heeft altijd gelijk?

Drie droom-niveaus

Naar buiten gezien

Als in een spiegel

Naar binnen gezien

Ann Faraday en psychoanalyse

Ann Faraday was van jongs af aan geïnteresseerd in haar dromen. Van haar ouders kreeg ze in dit opzicht geen enkele aanmoediging. Later ging ze psychologie studeren in de hoop op die manier meer over haar dromen te weten te komen. Maar dat viel nogal tegen. Ze leerde wel veel over wat er tijdens dromen en slapen in onze hersenen gebeurt. Maar over de betekenis van dromen werd ze niet veel wijzer.

Vervolgens ging Ann Faraday in psychoanalyse en leerde de Freudiaanse theorie op haar dromen toe te passen. Eerste instantie leek dat een goede benadering die haar veel inzicht zou kunnen verschaffen in haar dromen. Maar na een tijdje raakte ze toch teleurgesteld. Ze vond dat de interpretaties van haar psychoanalyticus niet de kern raakten. Sterker nog: ze deden vaak zelfs geen enkel recht aan haar dromen. Zo droomde ze een keer over een vis die in haar oor zwom. De psycho-analyticus interpreteerde dit als een angst voor sexuele penetratie. Zelf had Faraday het idee dat de droom liet zien dat ze de interpretaties van haar psycho-analyticus ervoer als een binnendringen in haar oren.

De psycho-analyticus heeft altijd gelijk

Ann Faraday zette vraagtekens bij het Freudiaanse begrip van verdringing. Verdringing betekent dat alles wat pijnlijk is uit het bewustzijn wordt verdrongen om het niet onder ogen te hoeven zien. Deze begrippen zorgen ervoor dat de analyticus altijd gelijk heeft met zijn of haar interpretatie. Ook als die tegen het eigen gevoel van de dromer ingaat. Protesten tegen de droominterpretatie kunnen in dat licht worden gezien als een afweerreactie tegen een al te pijnlijke waarheid.

Anderzijds relativeert Faraday de veronderstelling van de Gestalt-therapie dat elk droombeeld uitsluitend iets over de dromer zelf zegt en niet zozeer over zijn omgeving. Faraday probeert antwoord te geven op de klassieke vraag: 'als ik nu van mijn partner droom, zegt dat dan iets over je partner of over mijzelf?' Met andere woorden: in hoeverre worden onze droomfiguren bepaald door de projecties van onze eigen geest?

Drie droom-niveaus

Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, onderscheidt Faraday drie niveaus in onze dromen. Deze corresponderen met een glijdende schaal van 'objectief' naar meer subjectief. De niveaus kunnen je helpen om je droom beter te begrijpen. In de praktijk overlappen deze niveaus elkaar vaak.

De niveaus zijn:

• naar buiten gezien

• in de spiegel

• naar binnen gezien

Naar buiten gezien

De droom gaat over de objectieve werkelijkheid. Mensen aan wie je de droom vertelt, reageren vaak met herkenning: 'Ja, zo is het precies'. Of als je over een wederzijdse bekende hebt gedroomd 'Ja, ik had het niet mooier kunnen bedenken, dat is hem ten voeten uit'.

Faraday vertelt over haar eigen droom dat ze met haar pasgeboren kindje op de trap loopt, met haar voet blijft haken in een scheur en struikelt. In werkelijkheid is die scheur in de trap er ook. Wat haar droom laat zien, 'klopt' dus tot op zekere hoogte.

Faraday vindt dat je een droom eerst op realiteitswaarde moet testen. Droom je van uitvallende tanden? Dan kun je het beste eerst naar de tandarts gaan om te kijken of er echt iets aan de hand is met je gebit. Zo niet, dan kijk je of je je droom kan begrijpen vanaf de twee volgende niveau's.

Als in een spiegel

De droom geeft iets weer van onze verwachtingen en vooronderstellingen. Hoe ervaren we onze omgeving? Door welke bril kijken we?

Bijvoorbeeld: iemand droomt dat hij door een eenzame, donkere straat loopt. In deze periode ervaart hij zijn leven ook als een donkere, eenzame straat. 

Naar binnen gezien

De droom geeft een 'schildering' van onze binnenwereld. Van onze conflicten, onze emoties en ook van onze mogelijkheden. Op dit niveau klopt de aanname van de Gestalt-theorie dat alle droombeelden aspecten van onze eigen persoonlijkheid zijn. Op dit niveau ook kun je de denkbeelden van Freud en Jung plaatsen. Wat je droomt, dat ben jezelf. Je bènt die tijger uit je droom, of die prachtige prinses.

 

 

© www.droomnet.nl