Nachtmerries van kleine kinderen een bewijs van reïncarnatie? PDF Afdrukken E-mailadres

 

James LeiningerVerschrikkelijk waren ze: de nachtmerries van de 2-jarige James Leininger. Bijna elke nacht klonken zijn hartverscheurende kreten. Zijn ouders stonden machteloos. Tot ze hoorden wát de kleine James uitriep: ‘Vliegtuig stort neer, in brand. Mannetje kan er niet uit’. Steeds weer, bij elke nachtmerrie opnieuw riep hij dat.
Deze nachtmerries waren het beginpunt van een intrigerende speurtocht door de ouders van James, een speurtocht die hen zou leiden naar de dood van een Amerikaanse piloot tijdens de 2e Wereldoorlog.

'Ze wachtten me op toen ik in de hemel aankwam'
James Leininger werd in april 1998 geboren in een liefhebbend gezin in Louisiana. Toen zijn ouders uiteindelijk na de zoveelste nachtmerrie vroegen wíe er nu precies neerstortte, was het antwoord simpelweg: ‘ik’.
Niet alleen in zijn dromen, ook in zijn leven overdag zei James verrassende dingen en gaf hij blijk van een kennis van feiten waarvan een tweejarig jongetje (en later 3 en 4 jaar) geen enkele weet kan hebben. Hij wist vele concrete details over vliegtuigen uit WO II en hij vertelde over een eenheid piloten die hun vluchten uitvoerden vanaf vliegdekschip Natoma Bay. Zijn vader vond al googelend tot zijn verrassing dat er écht een Amerikaans schip met de naam Natoma Bay in WO II was geweest.
Drie poppetjes die James kreeg, noemde hij Leon, Billy en Walter. Op de vraag van zijn vader waarom nu juist deze namen zei James: ‘zij wachtten me op toen ik in de hemel kwam’.


Hoe kan hij dat weten, terwijl hij nog niet eens kan lezen?
Moeder Andrea dacht al snel aan reïncarnatie, maar voor vader Bruce stond reïncarnatie volkomen haaks op zijn christelijke levensovertuiging. Hij ondernam een grondige zoektocht van drie jaar lang om te bewijzen dat tenminste een paar van de feiten die James wist te noemen, niet klopten.
Bruce Leininger googelde, zat in stoffige archieven, bezocht veteranen-reünies en kwam in contact met de families van omgekomen piloten van de Natoma Bay. Het was uiteindelijk juist Bruce’s scepsis die er toe leidde dat nog nooit een geval van reïncarnatie zo grondig werd onderzocht!
Talloos waren de aanwijzingen: James’ professionele gedrag als hij bij een vliegtuig was, zijn grondige kennis van vliegtuigen uit WO II en de accuratesse waarmee hij sommige piloten van Natoma Bay beschreef.
In totaal kwam James met zo’n 50 verifieerbare feiten die zonder uitzondering bleken te kloppen. Een belangrijk deel daarvan kon hij onmogelijk weten.Zo zit een jochie van 3 jaar nu eenmaal niet te snuffelen in oude archieven.

Sceptici kunnen geval Leininger niet kraken
Bruce moest zich uiteindelijk gewonnen geven: James Leininger is de reïncarnatie van piloot James McCready Huston die op 3 maart 1945 voor de kust van het Japanse eiland Chichi-Jima werd neergeschoten. Zijn collega-piloten Leon Conner, Walter Devlin en Billy Peeler waren hem voorgegaan op 25 oktober 1944 en 17 november 1944.  
Sceptici wereldwijd hebben sinds 2004 geprobeerd de zaak Leininger te kraken, maar tot nu toe zonder resultaat.

James ontmoet zijn oude maten weer na 50 jaar
Bruce en Andrea verwerkten hun ervaringen tot het boek ‘Ik was ooit piloot’. Het laatste deel van het boek is ontroerend als James zijn oude maten van Natoma Bay ontmoet, op dat moment al oude mannen. Als James in contact komt met de zuster van James Huston, de 84-jarige Anne krijgen ze een bijzondere band met elkaar.  
Het boek is liefdevol opgedragen aan de herinnering van de 21 piloten van de Natoma Bay die omkwamen: ‘hun offer voor onze vrijheid stemt ons tot eeuwige dankbaarheid’.
Ook is het opgedragen aan ‘onze zoon James Leininger, dank dat je ons hebt uitgekozen en dat je ons op zo’n verbazingwekkende reis hebt meegenomen’.
James Leininger is inmiddels een heel gewone Amerikaanse jongen van 14 jaar . De herinneringen die als klein jongetje zo indringend waren, zijn vergeten.

Herhalende nachtmerries bij kinderen
Het boek biedt een nieuw perspectief op het verschijnsel dat veel kleine kinderen regelmatig nachtmerries hebben. Soms ook nachtmerries van dingen die ze aantoonbaar niet hebben meegemaakt. Waarom bijvoorbeeld droomt een 5-jarig meisje dat nog nooit een brand heeft meegemaakt, regelmatig dat ze in een brandend huis zit opgesloten?
Zou het kunnen dat sommige van dergelijke zich herhalende nachtmerries herinneringen zijn aan een abrupte dood uit een vorig leven? Een intrigerende hypothese die nader onderzoek verdient, óók om tot een effectievere aanpak van deze angstdromen te komen.
Lezen dus, dit intrigerende en ontroerende boek.

Bruce & Andrea Leininger i.s.m. Ken Gross ‘Ik was ooit piloot’. Uitgeverij Ten Have, Kampen, 2010.
Dit boek is de vertaling van ‘Soul Survivor. The reincarnation of a World War II fighter pilot’ Grand Central Publishing, New York, Boston, 2009.

Zie ook de website van journalist Michiel Hegener die het voorwoord voor de Nederlandse uitgave schreef.

 

© www.droomnet.nl