Lucide dromen PDF Afdrukken E-mailadres

Fragment uit een verslag van het congres van de International Association for the Study of Dreams, 1994 in Leiden.
Uit: Koörddanser september 1994

 

Opvallende verschijning op het congres is die van de Brit Alan Worsley. Hij was de allereerste die ooit in staat was om gedurende een droom bepaalde - van tevoren afgesproken - signalen aan een experimentator te geven. Dit was mogelijk omdat hij z.g. lucide dromen had.
Belangrijkste kenmerk van een lucide droom is dat de dromer zich er tijdens het dromen van bewust is dàt hij droomt.

Worsley had deze dromen al toen hij nog een kind was. Hij vertelt dat hij binnen zijn dromen experimenteerde met plotselinge veranderingen in de droombeelden. Wanneer een dromer op deze manier de droombeelden kan manipuleren wordt eens te meer duidelijk dat het om een droom gaat en niet om de waaktoestand. Een van de manieren om het beeld plotseling te laten veranderen is een lichtknopje omdraaien. Ook sprak hij een keer met zichzelf af om tijdens de droom door een roodfilter te kijken. In de betreffende droom vond hij een doorschijnend rood papiertje dat hij inderdaad vervolgens voor zijn ogen hield.

 

Hoewel het bewustzijn dat je droomt het belangrijkste kenmerk van een lucide droom is, stelt onderzoekster Tracey Kahan nog een ander kenmerk voor: de dromer kan zich tijdens de droom zijn waakleven herinneren.
Een mogelijk derde kenmerk zou kunnen zijn dat iemand tijdens de droom in staat is om de droombeelden te controleren. Kahan stelt dat de verwachtingen die jarenlang zijn gekoesterd over het vermogen tot beheersing van de droombeelden tijdens een lucide droom, overdreven zijn. Ook in de luciede droom blijven de patronen uit het leven overdag een rol spelen. Zo is zij zelf niet in staat om bij een lucide droom door een muur heen te vliegen, terwijl sommige andere lucide domers dat weer wèl kunnen.

Hoe moeilijk het is om wanneer de lucide droom eenmaal tot stand is gekomen deze ook vast te houden blijkt uit dit verhaal van Kahan: iemand droomt dat een Indianenopperhoofd hem leert om zes kogels met zijn lichaam op te vangen zonder verwond te raken. De dromer vangt die kogels op en is door concentratie in staat er vijf uit zijn lichaam te verwijderen. De wonden genezen onmiddelijk. Maar bij de zesde kogel lukt het niet, de dromer voelt opeens een overweldigende pijn en wordt dan wakker.

 

 

© www.droomnet.nl