Dromen in het boeddhisme PDF Afdrukken E-mailadres

Als een droom...
Uit: Kwartaalblad Boeddhisme, oktober 1998 en januari 1999

 

Legendes over dromen in het boeddhisme

Vorige levens?

 

Legendes over dromen in het boeddhisme

Net als bij andere religies, spelen in de legendes over het ontstaan en de verbreiding van het boeddhisme dromen een belangrijke rol. Ja, zelfs al voordat er sprake was van het boeddhisme als religie. In de Jataka's, de verhalen over eerdere levens van de Boeddha, waarin hij als dier was geïncarneerd, wordt diverse malen verteld over een koningin of prinses in wier droom een gouden pauw, gouden hert, of een olifant met zes slagtanden voorkwam. De betreffende koningin (of prinses) was dan zo vervuld van verlangen om dit wonderdier ook in het echt te aanschouwen, dat echtgenoot (of vader) de koning zich wel gedwongen voelde om orders te geven net zo lang te zoeken tot dit dier zou worden gevonden. Wanneer dit dan na veel moeite en opofferingen gelukt was, werden alle betrokkenen door de toekomstige boeddha bekeerd tot het boeddhisme.

Vorige levens?

Binnen het Tibetaans boeddhisme (over het algemeen Vajrayana of Tantrayana genoemd) wordt als het over de aard van dromen gaat, een ander standpunt ingenomen dan binnen andere boeddhistische tradities. Er wordt vaak uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen twee soorten dromen: dromen die voortkomen uit karmische sporen en dromen die voortvloeien uit helderheid van de geest.

Karmisch bepaalde dromen kunnen zowel betrekking hebben op recente gebeurtenissen, als op onze jeugd of voorgaande levens. Gedurende de dag slaan we als gevolg van ons handelen, praten of denken bepaalde neigingen of zaden (bakchaks) op in onze geest. Deze kunnen zich dan 's nachts in een droom manifesteren. Dat kan direct in de daaropvolgende nachten gebeuren, maar ook een aantal jaren of zelfs diverse levens later.

Dromen die betrekking hebben op vorige levens, kunnen gaan over andere landen of vreemde volkeren of een taal, die ons niet uit dit leven bekend is. Wanneer deze dromen zich meer dan eens herhalen, kunnen ze een aanwijzing vormen voor het bestaan van een sterke gewoonte uit een vorig leven. Soms komen gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden in dromen naar voren. Over het algemeen hebben kleine kinderen meer dromen die voortkomen uit indrukken van eerdere levens dan volwassenen, zo wordt gesteld door de Tibetaanse Dzogchenleraar Namkhai Norbu.

Zie ook: 

Boeddhistische visie op dromen

Lezing: boeddhistische visie op dromen 


 

© www.droomnet.nl