Dromen bij de Senoi PDF Afdrukken E-mailadres

Hoe zit het nu eigenlijk met de beroemde droombeinvloeding door de bevolkingsgroep de Senoi uit Maleisië?

 

Onderzoek naar de dromen van de Senoi

De ziel verlaat het lichaam tijdens het dromen

Onderzoek naar de dromen van de Senoi

Het was droomonderzoekster Ann Faraday die nu eindelijk wel eens wilde weten hoe de vork in de steel zat. Ze verbleef een jaar bij de Senoi en moest tenslotte vaststellen dat er geen droombeïnvloeding werd toegepast. Faraday: ' Alle Senoi ontkenden met stelligheid dat droommanipulatie ooit was toegepast of dat deze ooit deel had uitgemaakt van hun gebruiken'.

De psycholoog William Domhoff - aanvankelijk leerling en later medewerker van een van de pioniers op het gebied van het droomonderzoek, n.l. Calvin Hall - zette in zijn in 1985 verschenen werk 'The mystique of dreams' een aantal feiten wat betreft de Senoi op een rijtje. Bijzonder goed gedocumenteerd betoogt ook hìj dat de Senoi geen droombeïnvloeding toepassen of ooit hadden toegepast. Door zijn zorgvuldige interviews met mensen die Kilton Stewart van nabij hebben gekend, was hij in staat de twee reizen van Stewart naar de Senoi nauwkeurig te reproduceren.

Naast het feit dat Stewart de taal van de Senoi niet sprak, heeft hij waarschijnlijk de complexiteit van het wereldbeeld van de Senoi nogal onderschat, getuige zijn uitspraak: 'Being a pre-literate group, the principles of their psychology are simple and easy to learn, understand and even employ'. Ook in later werk geeft Stewart aan dat een samenleving die geen schrift kent, wat hem betreft makkelijk begrepen kan worden. Het feit dat de Senoi geen schrift kenden, betekent natuurlijk helemaal niet dat hun begrippenapparaat niet gedifferentieerd zou zijn.

De ziel verlaat het lichaam tijdens een droom

Maar toch zijn dromen ook voor de gewone Senoi wel degelijk van belang. Zij geloven aan het bestaan van twee zielen. Eén van die zielen is te vinden in de oogpupil en de andere midden in het voorhoofd. Vooral deze tweede ziel is belangrijk wanneer het om dromen gaat. Tijdens het dromen verlaat deze ziel het lichaam en komt daarbij andere zielen tegen. De zielen van bomen, dieren of mensen bijvoorbeeld. En dit zijn dan de beelden die in dromen naar voren komen.

Daarnaast kunnen dromen gaan over positieve en negatieve geesten. De negatieve geesten, de 'mara', kunnen ongeluk, ziekte of rampen veroorzaken. De mara zijn grillig en onvoorspelbaar. Het is moeilijk om tegen ze op te treden. Dat kan alleen met behulp van positieve geesten, de 'gunik'. Wanneer er zo'n gunik of bondgenoot naar voren komt in dromen, is dat niet - zoals eerst werd gedacht - het gevolg van enige actie van de kant van de dromer. Het is iets dat spontaan gebeurt. Er is dus op geen enkele manier sprake van droommanipulatie. Een gunik komt alleen naar voren in dromen van sjamanen. Deze ontvangen van de gunik een speciaal lied.

 

 

© www.droomnet.nl